Mededeling van het bestuur van Stichting Casino Comedie
producent van Echt Bosch Tejater

In principe brengt Echt Bosch Tejater elk jaar een nieuwe grote zaal voorstelling voor een breed publiek. Om dit na 25 jaar ook in de toekomst met succes te kunnen blijven doen is nieuwe elan noodzakelijk. Dat kan naar opvatting van het bestuur het meest effectief bereikt worden door een vernieuwde artistieke beïnvloeding van het maakproces. Acteurs en faciliterende disciplines zullen hierdoor naar verwachting nieuwe impulsen opdoen.

In de afgelopen twee jaar heeft het bestuur zich met theatermakers en overige betrokkenen ingespannen om opnieuw voorwaarden te scheppen voor continuïteit en kwaliteit van Echt Bosch Tejater. Ondanks een veelbelovende basis en een absoluut geloof in eigen kracht en publiek, is het tot niet mogelijk gebleken om te komen tot een voldoende onderscheidend artistiek concept, op basis waarvan Echt Bosch Tejater zich op dit moment voldoende kan profileren. Met pijn in het hart hebben we daarom moeten besluiten onze activiteiten vooralsnog stil te leggen..

 

Welkom op de website van
Echt Bosch Tejater

Echt Bosch Tejater, sinds 1986 huisgezelschap van Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch, heeft een bekende naam in stad en regio. Al meer dan 25 jaar worden met groot succes stukken gebracht in Bosch dialect met verwijzing naar Bossche situaties. Op deze website vindt u informatie over deze meer dan vijfentwintigjarige historie van Echt Bosch Tejater.
In 2012 is er voor gekozen om ruimte te maken voor bezinning, die moet leiden tot een creatieve artistieke en productionele beïnvloeding van het maakproces ten faveure van het maakplezier en van het hooggeëerd publiek!
Jammer genoeg zijn wij hier vooralsnog niet in geslaagd. Het hoe en waarom leest u op deze pagina onder de titel ‘mededeling van het bestuur van de stichting Casino Comedie, producent van Echt Bosch Tejater’.

Maino Remmers
Voorzitter Stichting Casino Comedie

 

Links